Start van het nieuwe jaar

Het inschrijvingsgeld voor je kinderen kan je op onderstaand rekeningnummer storten.
Vergeet zeker niet het InschrijvingsformulierMedische Fiche en de privacyverklaring in te vullen en aan de leiding te overhandigen op een Chirozondag (zie kalender) . Deze papieren kan je vinden op de site bij inschrijvingen.

Rekeningnummer: BE19 0882 5882 6812 (met vermelding naam van uw kind)

Bedrag: €30/kind