OPGELET – Dienstmededeling

Graag melden wij jullie dat het zondag 10 februari wél Chiro is maar 17 februari niet. Dit komt omdathet voorbivak van plaats moest veranderen.