Constructie gemeenteplein

Beste leden, ouders en sympathisanten,

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil een nieuw gemeenteplein in Zuun. De Arthur Quintusstraat, voor de schoolingang en de kerk, krijgt een pleinfunctie met verzinkbare palen. De parkeerplaatsen tegenover de schoolingang en de kleine parking naast de kerk verdwijnen. De petanquebanen en het speelgedeelte worden verplaatst naar een recreatieve zone op de plaats van de huidige parking naast de kerk. Achter de kerk, waar nu onze terreinen zijn, wordt een nieuwe parking gecreëerd voor maximum 75 parkeerplaatsen.

Deze beslissing zal jammer genoeg wel wat gevolgen hebben voor onze Chiro. Zo zal er in de toekomst veel minder gras zijn om op te spelen. De gemeente laat over drie zaken wel nog de keuze aan de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw. Daarom hebben we uw steun nodig om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk grasveld over blijft om op te spelen (kies: “bij start en einde schooldag + bij evenementen”).

Geen beschrijving beschikbaar.

Wij willen zo min mogelijk parkeerplaatsen zodat er meer gras overblijft, daarom roepen we op om te stemmen op 45-55 parkeerplaatsen. Daarnaast wordt er gevraagd op welke manier het recreatieterrein het best kan ingevuld worden. Hier willen we liefst een volledig grasveld hebben. Tot slot willen we ervoor zorgen dat zeker op zondag tijdens de Chiro-uren de verzinkbare palen op de Arthur Quintusstraat omhoog staan zodat alle kinderen een veilige omgeving hebben om te spelen.

Vanaf vrijdag 10 december kunt u uw stem uitbrengen over deze keuzes via www.leeuwdenktmee.be. We hopen dat u massaal onze keuzes volgt zodat alle kinderen onbezonnen zichzelf kunnen uitleven op de Chiro. Deel dit gerust met iedereen die je kent, want het is belangrijk dat voldoende mensen zich achter ons idee scharen.

Alvast bedankt!

De leidingsploeg