Bivak 2016 Info

bivak2016

 

Beste Ouders

Met een bivak dat stilaan om de hoek komt kijken, vinden we het tijd om nog een aantal belangrijke mededelingen te doen.

Dit jaar beschikken we op de kampplaats over een speelbeek. Wij zouden u dus graag vragen om een extra paar gepaste schoenen mee te geven met jullie kinderen, om hetrisico op pijnlijke voetjes zo klein mogelijk te houden. Tijdens trektochten en gedurende de dag worden diezelfde voetjes ook wel eens op de proef gesteld. Hiervoor is het enorm belangrijk dat jullie zoon of dochter ook stevige, vaste schoenen meeneemt, en geen volledig kamp op pantoffels of flip-flops moet rondlopen.

Het binnenbrengen van de valiezen zal dit jaar plaatsvinden op 17 juli van 16u tot 18u30 aan de kerk van zuun.

Naast het gepaste schoeisel, is er één punt waar we nog eens in het bijzonder op willen hameren. Na problemen op het vorige bivak, moeten we eisen dat
elk kind volledig luisvrij op kamp vertrekt. Aan het begin van het kamp zal er een grondige controle uitgevoerd worden bij elk kind. Wij voelen ons verantwoordelijk ten opzichte van de andere leden, en met betrekking to het goede verloop van ons bivak, om leden met luizen zonder pardon terug naar huis te sturen. Gelieve dus nog eens extra aandacht te besteden aan deze onaangename beestjes.

Alvast met dank en vriendelijke groeten

De leiding