Bivak 2011 Humbeek


Hier is een herhaling van de afspraken omtrent het bivak:

  • Dinsdag 19 juli tussen 19u en 21u kunnen jullie de valiezen, veldbedden en slaapzakken komen afzetten zodat we die al op de camion kunnen laden. Ribbels, Speelclub & Kwiks hoeven geen veldbed te hebben, zij kunnen gebruik maken van de stapelbedden op de kampplaats.
  • Donderdag 21 juli wordt de camion geladen om 9 uur.
  • Voor de fietsers: Afspraak op Galgstraat 53 om 9u30 voor de Keti’s en 10u30 voor de Aspi’s.
  • De kinderen zouden moeten worden afgezet op 21 Juli in Meiskensbeekstraat z/n, 1851 Humbeek om 16u.
  • Er wordt een opening gehouden waar we een eerste sketch’ke opvoeren voor de kinderen en de ouders.
  • Na dit alles kan het bivak van start gaan en wordt er ook afscheid genomen van de ouders.
  • 25 Juli spreken de Ribbels af om 13u30 aan de Kerk van Zuun.
  • 31 Juli komen we allemaal terug met de bus en zullen we rond 13u30 – 14u terug zijn aan de Kerk.